Behandeling bij chronische pijnklachten

Er bestaan verschillende soorten pijn: acute en chronische pijn. Acute pijn heeft vaak een duidelijke oorzaak bijvoorbeeld een sportblessure of gebroken arm. Als de lichamelijke pijnklachten blijven bestaan terwijl de oorzaak niet meer aanwezig is en er uit medisch onderzoek geen oorzaak meer te vinden is voor de pijn, dan spreekt men over chronische pijn of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

De lichamelijke klachten worden onverklaard genoemd, omdat de oorsprong niet goed te achterhalen is. Pijn, lichamelijke klachten en emoties kunnen elkaar beïnvloeden. Vaak hebben deze klachten invloed op het functioneren in het dagelijks leven.

Bij het behandelen van deze klachten wordt er samen met de patient bekeken wat de invloed van pijn is op het dagelijks functioneren. Hierna wordt er gekeken wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart.

In de behandelingen is het ‘stepped care-principe’ het uitgangspunt. De behandeling wordt van licht naar zwaarder gemaakt. Pas bij voldoende effect wordt er over gegaan naar de volgende stap in de behandeling. De behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn en wordt afgestemd op de persoon. De behandelduur wisselt per persoon.

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden en handelingen en het zo aan kunt passen dat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt hervatten. De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  1. Leren omgaan met de pijn
  2. Evenwicht belasting-belastbaarheid
  3. Lichaamsbewustwording/ontspanning

Met deze behandel onderdelen leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen.

Voor meer informatie belt u met de praktijk 0485-313205.