Duizeligheidsklachten

Heeft u last van duizeligheid, balans- of evenwichtsklachten? Fysiotherapeute Danielle Busch heeft de opleiding Duizeligheidsklachten van het Kenniscentrum Duizeligheid van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn gevolgd en is aangesloten bij dit Kenniscentrum.

Verschillende vormen van duizeligheid en stoornissen in evenwicht en balans zijn te behandelen met fysiotherapie.

Om te kijken welke factoren een rol spelen bij uw duizeligheid zal de fysiotherapeut eerst een uitgebreide anamnese afnemen en uitgebreid onderzoek doen. Op deze manier bekijkt zij of fysiotherapie voor u de aangewezen vorm van behandelen is, of er nog aanvullend onderzoek nodig is en welke vorm van therapie voor u het meest geschikt is. Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks verwezen zijn door het Gelre Ziekenhuis voor een specifieke vorm van therapie. Dan zal de anamnese en het onderzoek daarop aangepast zijn.

BPPD

BPPD staat voor benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD). Dat is een draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoogkijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed). De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening.

Deze aandoening kan vanzelf overgaan, maar ook behandeld worden met zogenaamde ‘repositie’ manoeuvres of bewegingen. De losliggende ‘steentjes’ worden dan teruggebracht naar de plek van het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Wanneer de 'steentjes' weer op de hun plek in het evenwichtsorgaan liggen, verdwijnt de draaiduizeligheid. Deze manoeuvres kunnen in de fysiotherapiepraktijk uitgevoerd worden en geven vaak direct resultaat.

Duizeligheidsklachten

Naast draaiduizeligheid zijn er ook andere vormen van duizeligheid, bijvoorbeeld: door bloeddrukverlagende medicatie. In overleg met uw huisarts wordt hiernaar gekeken.

Daarnaast kan duizeligheid door spierspanningsklachten eventueel in combinatie met hyperventilatie klachten en/of angstklachten ontstaan. De therapie bestaat dan uit het verminderen van de spierspanning, het beter leren te ontspannen of het geven van ademhalingsoefeningen.

Balans- en evenwichtsklachten

Het evenwichtsorgaan kan op verschillende manieren beschadigd zijn. Bijvoorbeeld door een ontsteking van het evenwichtsorgaan of door bijwerkingen van bepaalde medicatie.
Oefentherapie kan herstelmechanismen stimuleren, zodat u leert om te gaan met balansklachten en uw evenwichtsklachten beter beheersbaar zijn.

Naast beschadigingen van het evenwichtsorgaan zijn er nog meer factoren die balans- en evenwichtsklachten geven. Denk daarbij aan krachtverlies bij het ouder worden of zenuwbeschadigingen in bijvoorbeeld uw benen, artrose van knie of heup. Ook hier kunnen we met fysiotherapie een helpende hand bieden. Dit doen we door oefeningen te geven waarbij u leert om de evenwichtsproblemen te voorkomen of op tijd te reageren bij evenwichtsproblemen. U krijgt ook oefeningen waardoor u meer kracht en coördinatie krijgt bij bewegingen.