In onze praktijk kunt u ook een echo laten maken van de spier, de pees of bijvoorbeeld het gewricht waar u last van heeft.

Wat is een echo?

Een echo is een afbeelding die wordt gemaakt met behulp van echografie. Echografie is een techniek waarbij er gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een hele hoge frequentie, waardoor ze niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor. Daarom wordt dit geluid ook wel ultrasoon geluid of ultrageluid genoemd. Het maken van een echo is pijnloos.

De geluidsgolven kunnen door je lichaam heen, maar niet alle golven gaan door je lichaam heen. Een deel van de golven wordt gereflecteerd op de grensvlakken tussen de verschillende structuren in je lichaam. Als er bijvoorbeeld over wordt gegaan van spier op bloedvat, wordt er dus een deel van de geluidsgolven gereflecteerd. Daardoor kun je deze overgangen in beeld brengen.

Het echoapparaat bestaat uit een probe, ook wel transducer genoemd. Deze transducer zendt de geluidsgolven uit, maar vangt ook de gereflecteerde geluidsgolven weer op. De gereflecteerde geluidsgolven worden omgezet in een elektrisch signaal dat naar een computer wordt gestuurd. De computer kan het elektrische signaal vervolgens omzetten in een beeld.

Naar aanleiding van de echo kan het behandelplan opgesteld of aangepast worden.

Wilt u meer informatie over het maken van een echo, belt u dan naar de praktijk.