In onze praktijk kunt u terecht voor het oncologische revalidatieprogramma Op weg naar Balans..

Dit multidisciplinaire revalidatieprogramma bij kanker kan zowel in de postoperatieve en curatieve als palliatieve fase verzorgd worden. Wij geven individuele begeleiding/training en groepstrainingen en zijn aangesloten bij het netwerk Oncologie van FYNE (Fysiotherapeuten Netwerk Eerste Lijn). We werken samen met het Marikenhuis, het centrum voor leven met en na kanker die (ex-) kankerpatiënten en hun naasten ondersteunt.

Op weg naar Balans

Het aantal mensen dat leeft met kanker en de gevolgen daarvan, neemt voortdurend toe en de gevolgen van de ziekte kunnen ingrijpend zijn. Een goed herstel en een optimale kwaliteit van leven is erg belangrijk en oncologische revalidatie kan u helpen om zowel fysiek, psychosociaal als emotioneel weer in balans te komen.

Voor, tijdens en na afloop van de medische behandelingen in het ziekenhuis is het mogelijk om oncologische revalidatie te volgen. Het programma Op weg naar Balans is een op maat gerichte revalidatie, afgestemd op wat u wel of niet kan en op de (rest) klachten.

Informatie programma
Het is mogelijk om alleen het psychosociale of het bewegingsgedeelte te volgen.

Bewegingsgedeelte:
Doorlopend jaarprogramma: u kunt op elk moment instromen.
De begeleiding is in handen van gespecialiseerde fysiotherapeuten van Fysiotherapie Cuijk Centrum.
Frequentie: 1 a 2x per week individueel of in groepsverband.

Voorafgaande aan het programma vindt er een intake plaats door de fysiotherapeut. Tijdens en na het programma vinden er evaluaties plaats. De meeste zorgverzekeraars vergoeden uit de basis- of de aanvullende verzekering. Informatie over het bewegingsgedeelte: Fysiotherapie Cuijk Centrum tel. 0485 -313205 of info@fysiotherapiecuijk.nl.

Psychosociale begeleiding: de lotgenotengroep
In de lotgenotengroep wisselen we uit wat je bezighoudt en wat je helpt. Binnen de groep proberen we, in de onzekerheid die kanker met zich meebrengt, steun te vinden en te bieden. We helpen je troost te vinden als je, door kanker, gevoelens van eenzaamheid ervaart. Wat er precies besproken wordt is vooral afhankelijk van de deelnemers aan de groep.
De groep is bedoeld voor iedere volwassene die, op welke wijze dan ook, te maken heeft met kanker. De lotgenotengroep is besloten en zodra ze van start gaan komt er niemand meer bij.
De lotgenotengroep komt tweewekelijks in Cuijk bij elkaar en wordt begeleid door twee getrainde en ervaren vrijwilligers van het Marikenhuis.
Het programma bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van 2 uur. De kosten voor 8 bijeenkomsten zijn € 20,-.
Aanmelden kan via welkom@marikenhuis.nl of via de website van het Marikenhuis, www.marikenhuis.nl.
Individuele begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie belt u naar de praktijk 0485 - 313 205 of mail naar info@fysiotherapiecuijk.nl. Er is ook een folder beschikbaar over oncologische revalidatie:

    Logo Fysiotherapie Cuijk Centrum 2023