JOGG Bedrijven | Fysiotherapie Cuijk Centrum

De JOGG-beweging in de gemeente Cuijk is in volle gang

De JOGG-beweging in de gemeente Cuijk is in volle gang. Woensdag 21 juni j.l. vond de netwerkbijeenkomst plaats waarbij ook onze praktijk vertegenwoordigd was.

Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Onder de paraplu van JOGG Cuijk werken vele partijen in de wijk samen aan meer aandacht voor voeding, sport en beweging. JOGG helpt met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen veel komen zoals school, sport en werk.

Inzet Cuijkse bedrijven
De bijdrage van de bedrijven wordt gezamenlijk bepaald in overleg met de JOGG regisseur en de gemeente Cuijk. Naast concrete projecten die ze gezamenlijk realiseren zetten de bedrijven een stap extra om een gezonde leefstijl te stimuleren bij zowel de eigen medewerkers als bij de Cuijkse jeugd.

Inzet onze praktijk
Samen met de GGD en het centrum Jeugd en Gezin is er een ketenaanpak m.b.t. overgewicht bij kinderen. Als kinderen overgewicht hebben dan kunnen ze in onze praktijk een speciaal programma volgen: Kids Gym Actief.

We stimuleren dat kinderen water drinken i.p.v. ranja of andere zoete dranken. Dit wordt ook op basisscholen en op kinderdagverblijven aanbevolen.

Meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + 19 =