Samenwerken met het Marikenhuis

Vanaf juni gaat het Marikenhuis in samenwerking met onze praktijk nevenactiviteiten opzetten in het Land van Cuijk/Noord Limburg zodat ook in deze regio psychosociale zorg bij en na kanker gevolgd kan worden. Gezamenlijk verzorgen wij het programma Op weg naar Balans. Men kan hierin psychosociale begeleiding en oncologische revalidatie volgen.

Het Marikenhuis is in Nijmegen en directe omgeving inmiddels een bekend begrip, zowel bij mensen geraakt door kanker – zelf, als naaste of als nabestaande alsook bij hulpverleners in 1e en 2e lijn en het sociaal domein.

Het Marikenhuis start in juni in Cuijk in onze nevenvestiging Cantheelen 6-22a met een lotgenotengroep. De groep is bedoeld voor iedere volwassene die, op welke wijze dan ook, te maken heeft met kanker. Deze groep van maximaal 8 deelnemers komt tweewekelijks bij elkaar en begint op 19 juni. Aanmelden kan via welkom@marikenhuis.nl of via de website www.marikenhuis.nl.

Aanmelden voor oncologische revalidatie bij Fysiotherapie Cuijk Centrum kan via 0485-313205 of mail naar info@fysiotherapiecuijk.nl. Aanvullende informatie is terug te vinden op www.fysiotherapiecuijk.nl of www.marikenhuis.nl.