Teamfoto Fysio Cuijk 160124 web

Fysiotherapie Cuijk Centrum

Fysiotherapie Cuijk Centrum biedt een ruim aanbod aan behandelmogelijkheden, groepstrainingen en individuele revalidatie voor zowel kinderen als volwassenen aan. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Cuijk Centrum zijn deskundig, betrokken en hebben diverse specialisaties. We werken samen met meerdere disciplines waaronder ergotherapeuten, diëtist, logopedist, psychologen en leefstijladviseurs. De praktijk is maatschappelijk betrokken bij sportclubs en verenigingen en zet zich in voor het project Juiste Zorg op de Juiste Plaats waarin samengewerkt wordt met de gemeente, het Maasziekenhuis en het paramedisch Platform NOU.

De praktijk is gevestigd in Laco sportcentrum Cuijk op de St Annastraat 1en heeft een nevenlocatie in Mediplein, Smidstraat 30 in Cuijk. Naast de behandelruimte wordt er gebruik gemaakt van onze oefenruimte, de fitnessruimte, het zwembad en de sporthal. Patiënten worden eventueel ook aan huis behandeld wanneer zij niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Anderhalvelijnszorg (spreekuur ViaSana)

Onze visie

Wij willen een Fysiotherapeutisch zorgcentrum met een multidisciplinair karakter realiseren, waarin diverse specialisaties en meerdere disciplines samenwerken. Waarbij kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd blijven en samenwerking met verwijzers uit de 1e, 2e en 3e lijn en andere stakeholders van belang zijn. We willen naast een lokale ook een regionale functie vervullen.

De patiënt/cliënt zien wij als ‘klant’, als de centrale persoon waar het gehele hulpverleningsproces om draait, met eigen verantwoordelijkheden en rechten.

Wij vinden het essentieel om in een goede sfeer te werken met elkaar, een goede naam te hebben en tevreden verwijzers – en cliëntrelaties die vertrouwen in ons hebben. Samen met een gezonde bedrijfsvoering vormt dit de basis voor de toekomst van ons bedrijf, onze medewerkers en het borgen van de toegankelijkheid van onze klanten tot onze diensten.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk om klanten efficiënt en effectief te helpen, met processen die gericht zijn op hoge klanttevredenheid, optimale behandelresultaten en door het aanbieden van een gevarieerd zorgaanbod.
We zijn ervan overtuigd dat we hiertoe alleen maar in staat zijn door een continu proces van leren op onze vakgebieden, het eigen maken en toepassen van evidence based onderzoek- en behandelstrategieën, door een goede bedrijfsvoering en door te anticiperen en flexibel in te spelen op veranderingen in de zorg en het vergoedingenstelsel.

Aangesloten bij

NOLK

Het Rughuis

 

 

Schoudernetwerk Noord Brabant

Geriatrie Fysiotherapie

logo kngf