Fysiotherapie Cuijk Centrum

Om incidenten en verwarring te voorkomen, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld met als doel een prettige en veilige omgeving te creëren voor de cliënten, bezoekers en de medewerkers. Cliënten en bezoekers dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden.

Algemeen:

 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.
 • De praktijk is op werkdagen geopend van 07.30 - 18.00 uur.
 • Voor het maken van een afspraak voor een eerste bezoek, verzoeken wij u om tussen 8.00 en 12.00 uur te bellen. De receptioniste kan u dan te woord staan.
 • Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Fysiotherapie Cuijk Centrum behoudt zich het recht voor om personen die ongewenst gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Verder dient u zich te houden aan de huisregels van Laco sportcentrum Cuijk.
 • Let u op uw waardevolle spullen. Fysiotherapie Cuijk Centrum is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (sportcentrum medewerkers, brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 • U wordt verzocht verzorgd bij de fysiotherapeut te verschijnen.

Aanmelden en behandelingen:

 • U kunt zich aanmelden voor de praktijk door het telefoonnummer te gebruiken of een email te sturen waarin u aangeeft op welk telefoonnummer wij u kunnen bereiken voor het maken van een afspraak.
 • Het streven is om binnen een week met u een afspraak te maken.
 • Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut, wordt u verzocht om uw legitimatie en verzekeringspas mee te nemen.
 • Wilt u voor de eerste behandeling uw aanvullende behandeling nagaan en kijken of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Fysiotherapie Cuijk Centrum draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor de behandelingen.
 • Als u een verwijsbriefje heeft gekregen van uw (huis-) arts, wilt u deze dan meenemen.
  Wilt u een eigen badlaken of handdoek mee te brengen.
 • Wij adviseren u tijdens het oefenen in de medische fitness makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Privacy:

 • Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’.
 • Alleen behandel,- en administratieve gegevens worden vastgelegd.
 • Gegevens worden dan pas aan derden verstrekt, als de klant hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • De klant heeft recht om zijn/haar gegevens in te zien.
 • Nadat de klant uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar bewaard en zodanig gearchiveerd, dat alleen de behandelende fysiotherapeut(en) inzage hebben in deze gegevens.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u en uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de behandelend fysiotherapeut, of via de geldende klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken.

Klachten:

 • Fysiotherapie Cuijk Centrum heeft een klachtenprocedure (KNGF), die u op verzoek kunt krijgen van onze medewerkers.

Betaling:

 • Informatie met betrekking tot de kosten van een behandeling kan de cliënt vragen aan de fysiotherapeut. Er is een tarievenlijst bij de balie aanwezig.
 • De tarieven welke uw verzekering hanteert, staan in uw polisvoorwaarden.
 • Het is voor de klant niet mogelijk zich aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de klant hiervoor niet verzekerd is of wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 • Wanneer behandelingen vallen onder een overeenkomst, dan worden deze behandelingen altijd rechtstreeks volgens de gemaakte afspraken bij de betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.